Mecenas festiwalu

Mecenas festiwalu

Fundacja Kultury Irlandzkiej powstała w 2003 roku w Poznaniu, jej założeniem Fundacji jest wszechstronne promowanie kultury irlandzkiej w Polsce. Popularyzowanie kultury irlandzkiej realizowane jest zarówno poprzez imprezy masowe jak i wspieranie indywidualnych projektów. Fundacja utrzymuje stałą współpracę z wieloma instytucjami w kraju jak i zagranicą, których pola działania są zbieżne z celami zawartymi w statucie.

http://www.fki.home.pl